ประเมินความเชี่ยวชาญและความเข้าใจของนักเรียน

การทดสอบและแบบทดสอบแบบปรนัยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ประเมินความเชี่ยวชาญและความเข้าใจของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเก็บรักษาข้อเท็จจริงและแนวคิดต่างๆ ในขณะที่นักการศึกษาบางคนอาจเห็นว่านี่เป็นคำถามที่ใช้หลอกลวงคำตอบที่ถูกต้องดูเหมือนจะเป็น ทั้งหมดข้างต้นแนะนำงานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

นักจิตวิทยาความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษากระบวนการสมองที่อยู่เบื้องหลังการเรียนรู้และการเรียกคืน “การเรียกค้นข้อมูลช่วยเสริมความจำสำหรับข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะนำไปสู่การรักษาความเป็นไปได้ในระยะยาวได้ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนของข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการศึกษาของบัตเลอร์ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Applied Research ในหน่วยความจำและความรู้ความเข้าใจในเดือนกันยายนมีคำแนะนำที่ง่ายสำหรับการสร้างคำถามแบบเลือกตอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในการประเมินความรู้ปัจจุบันและการเสริมสร้างการเรียนรู้ต่อเนื่อง