เป้าหมายของการหดตัวแบบซิงโครไนซ์

เครื่องกระตุ้นหัวใจจากนั้นเครื่องส่งสัญญาณชีพจรไฟฟ้าที่กำหนดเวลาให้กับผู้นำทั้งสองโดยมีเป้าหมายของการหดตัวแบบซิงโครไนซ์ซึ่งจำลองการเต้นของหัวใจตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 30 ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการกระตุ้นหัวใจแบบ biventricular ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วยเพิ่มความอยู่รอดในการทดลองทางคลินิก

การฝังตะกั่วเพียงเส้นเดียวในช่วงเริ่มต้นของระบบการเดินสายของหัวใจซึ่งโดยธรรมชาติแล้วกิ่งจะแยกเป็นสองส่วนเพื่อกระจายชีพจรไฟฟ้าของเครื่องกระตุ้นหัวใจไปยังอวัยวะภายในทั้งสอง ถาวรเดินไปเดินมามัดของเขาได้รับรอบเกือบ 20 ปี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มเกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบกับเดินไปเดินมาทาง biventricular สำหรับการทดลองระบบ SYNC ของเขาผู้ป่วยทุกรายได้ปฏิบัติตามแนวทางปัจจุบันในการรับการรักษาด้วยการซินโครไนซ์การเต้นของหัวใจและได้รับการสุ่มเลือกให้รับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมัดรวมของเขาหรือนำไซนัสหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยไม่ได้บอกว่าพวกเขาได้รับการรักษาแบบใด